Mọi người có nhận định gì về thị trường VN quý cuối năm, nhiều chuyên gia nhận xét sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ. Bản thân mình thấy có thể tăng tương đối, mọi người ai có quan điểm hay phân tích chuyên sâu vô đóng góp với nhé, anh em cùng thảo luận.