Mọi người ai gợi ý mình tài liệu hay nguồn nghiên cứu về tài chính chứng khoán bổ ích với. Ngoài các công cụ về technical hay kiến thức về fundamental, bản thân mình rất thích cuốn Intelligent Investor và nghiên cứu tâm lý trên thị trường. ACE đóng góp ý kiến với nhé. Thanks.