DCF Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (UpCOM)
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, đơn vị độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được hình thành từ năm 1990. Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định ngày 31/03/2003 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến nay, Công ty DECOFI đã khẳng định được tính chuyên nghiệp và thương hiệu của mình trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Gía (nghìn đồng) : 7.9
EPS cơ bản (nghìn đồng): 1.57
P/E : 5.02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18.57
KLCP đang niêm yết: 4,880,530
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 38.5