Chọn được một bluechip cực mạnh quả là một thời gian nghiên cứu dài dài