....Và đáng ngạc nhiên thay, cơ sở “đầy vững chắc” cho lập luận của họ đa số lại dựa trên xu hướng dòng vốn nước ngoài đổ vào mua ròng chứng khoán Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ (!)
-----------------------------------------------------
1. Câu chuyện lãi suất tại nền kinh tế Việt Nam
2. Ảnh hưởng sâu rộng nếu lãi suất tăng trở lại
3. Bài học cho các nhà đầu tư cá nhân chúng ta
------------------------------------------------------
Sau nhiều năm trải nghiệm về bản chất con người của nhà đầu tư cá nhân và thị trường, chúng tôi cho rằng niềm tin và sự chạy theo mù quáng ở hành vi của người khác – cụ thể ở đây là dòng vốn đầu tư gián tiếp nóng (hot money) – chưa bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp cả. ..
Skopos
Xem chi tiết tại: http://newslettervietnam.com/vi-sao-...lai-suat-tang/