Mình mua máy được hơn 1 tháng, giờ ko học CFA nữa, bán lại cho bạn nào cần. Giá 600k. Điện thoại 0919752738.