Ông này lái à, suốt ngày quảng cáo HRT.Liệu còn dễ xơi sau vụ rùm beng của Hãng phim VN không.Bong bóng cả thôi,nhưng tớ sẽ trả lời giúp bạn nó có giá bao nhiêu.Gía của nó là không đáng hai cốc trà đá và dự kiến còn 1 cốc trà đá thôi