Sự thật ít ai biết rằng công ty cổ phần đầu tiên và tất cả những thứ phát minh trên thị trường chứng khoán bắt nguồn từ một công ty Hà Lan :-o


http://newslettervietnam.com/cong-ty...-su-nhan-loai/