hay quá, mình có đứa em gái rất phù hợp, để mình forward lại cho nó thông tin tuyển dụng này. Cảm ơn Vietstock!