ông quyết có nhiều dự án bất động sản nhờ đó mà phất lên như ngày nay thôi, so với bác vượng còn kém xa