Thanh Xuân là quận rất phát triển. Ai mà có đủ kinh tế làm mảnh đất khu này sống thì tuyệt vời ông mặt trời