Con này tiềm năng ra phết nhỉ. Độc quyền cung cấp nước ở Đồng Nai thì ngon rồi