Thị trường chứng khoán rất lá bao la rộng lớn nên cần phải cẩn trọng khi lên sàn