Trích dẫn Gửi bởi Det Phong Phu Xem bài viết
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Phong Phú được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCOM với mã chứng khoán PPH.

Theo đó, 73.350.581 cổ phiếu PPH bắt đầu giao dịch trên UpCom vào ngày 23/8/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 25.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách hiện tại của PPH là 21.700 đ/cp

Tiền thân của Tổng công ty Cổ phần Phong Phú là Nhà máy Dệt Sicovina - Phong Phú trực thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông Vải Sợi Việt Nam do Chính quyền Sài Gòn cũ trực tiếp quản lý, được thành lập năm 1964 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1967.

Trong năm 2007 - 2008, Tổng công ty đã cổ phần hóa và chuyển đổi xong các hệ thống sản xuất. Tiếp theo lộ trình, với mục tiêu tự chủ hơn về nguồn vốn quản lý, tìm kiếm cơ hội để đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, Phong Phú đã triển khai cổ phần hóa Tổng công ty mẹ và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 15/1/2009 với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng.

Hiện, Phong Phú có vốn điều lệ là hơn 733 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất sợi; sản xuất chỉ may, chỉ thêu; sản xuất vải dệt thoi; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); bao bì; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Theo tài liệu công bố của Phong Phú, tại thời điểm 27/6/2017, PPH có 3 cổ đông lớn gồm: Tập đoàn Dệp May Việt Nam - 25 Bà Triệu, Hà Nội năm giữ 37.408.796 cổ phần, chiếm 51%; Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản Dương Trần (Tp.HCM) nắm giữ 7.334.526 cổ phần, chiếm 10% và Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức (Tp.HCM) nắm giữ 6.456.071 cổ phần, chiếm 8,8%.

Cơ cấu cổ đông tại ngày 27/6/2017 gồm: cổ đông tổ chức nắm 76,96% và cá nhân nắm giữ 22,77%; cổ đông nước ngoài nắm giữ là 195.750 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ của Tổng công ty.

Năm 2016, doanh thu thuần của PPH đạt hơn 3.237 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 272 tỷ đồng, tăng 38,8% so với năm 2015.

Từ năm 2014-2016, công ty trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tăng dần, lần lượt năm 2014 là 15%, 2 năm tiếp theo là 16% và 18%.

Hết quý 1/2017, doanh thuần của PPH đạt gần 636 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng. Năm 2017, PPH đặt kế hoạch khiêm tốn: tổng doanh thu 4.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng.

Cổ tức 3 năm gần đây tăng dần