dxphuong ơi cho mình xin tài liệu CFA với nhé, đường link này mình không vào được nữa. Thank bạn nhiều.