HAC buy and hold nhé các cụ

có lẽ tháng 9, 10, 11 sẽ là những tháng em nó thăng hoa với những cây nến tuần phá tung band trên và đi lên

kì vọng x 2 -> x 3 tk từ vùng 4.x ^^