Nhận định phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam, hàng hóa, ngoại hối, vàng, bitcoin: 12/10/2017

http://nhandinhthitruong.com/nhan-di...coin-12102017/