FLC tình hình sắp tới thế nào nhỉ các cụ cao thủ ơi ????pp