Cái này thì hay rồi.
Nhưng mà so với các phần mền nghiên cứu PTKT chuyên dụng như Amibroker, Metastock thì có một số công cụ không có.
Những người PTKT chuyên nghiệp họ thường dùng các phần mền PTKT hơn là web PTKT.