Trung Quốc tăng trưởng vượt dự báo trong quý 2.TT GIẢM LA TAY TO ĐANH VNM VA GAS THÔI. BA 2 CON BÌNH TĨNH CF TỐT THI HOLD.ĐOẠN NAY TÂP TRUNG CF CO BIẾT THÔI:FCN DHG.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 17/07: Tiếp tục bán tháo