chưa ăn thua đâu.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 17/07: Tiếp tục bán tháo