Cp nào cũng cao hơn giá trị thực từ 100-400% hết rồi. Không phải vì nđt khôn ra đâu, mà vì hết tiền rồi.
VNi sẽ giảm mạnh về 600-500-400...
Ndt nên kiên nhẫn chờ đợi.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 17/07: Tiếp tục bán tháo