Không có gì đặc mà bà con bán dữ qúa. La lại tranh thủ giá rẻ gom được ít HKB giá 4.1.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 17/07: Sắc đỏ bao trùm