Các chỉ số thị trường liên tục lùi sâu trong phần lớn thời gian còn lại của phiên sáng trước đà lao dốc không ngừng của nhóm cổ phiếu bluechip.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 17/07: Sắc đỏ bao trùm