Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cho biết, nửa đầu năm doanh thu hợp nhất ước 23,439 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước 202 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm và giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2016.


Xem bài viết: PVOil: 6 tháng lãi trước thuế ước 202 tỷ đồng, sẽ hoàn thành IPO