Nhìn con số này mới hiểu là DNNN hoạt động tồi thế nào và những yếu kém của PVN giờ càng ngày càng xuất hiện.
POV, một công ty con của PVoil, coi cổ đông như là rác rưỡi.
Cái kết rồi sẽ rõ.


Xem bài viết: PVOil: 6 tháng lãi trước thuế ước 202 tỷ đồng, sẽ hoàn thành IPO