Các đội lái hoạt động kinh quá, đánh hết cổ phiếu này đến cổ phiếu khác. Mọi người có nhận ra không điển hình là Ros ngày nào cũng tăng một ít giống như cách đây mấy tháng. Các cổ phiếu khác như OGC, HAR, QCG, HAI.... Lãnh đạo các doanh nghiệp này liên kết với đội lái để lấy tiền của các NĐT. Chả có biện pháp nào ngăn chặn bọn lừa đảo này cả. Hic hic


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 14/07: Lại hụt hơi