Tính đến thời điểm 10h15, VN-Index đã trượt dần đều về tham chiếu, chủ yếu do nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng giảm giá, PC1 giảm giá (dù tăng giá lúc mở cửa), dù GAS, FPT hay thậm chí HAG đang tăng giá trở lại đỡ chỉ số.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 13/07: Quay về tham chiếu