Cẩn trọng khi bắt đáy các cp đang giảm sàn,
Các đội lái trên TTCk ngày nay đầu toàn sỏi sạn, vì vậy mọi người cho ham mong ăn từ bắt đáy khối lượng lớn. Khi thấy dấu hiệu thoát đáy thì nên dùng nhiều Tk để mua với khối lượng nhỏ.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 13/07: Thăng hoa vào phút chót