Từ 17/07 đến 15/08/2017, ông Lê Quốc Khánh - con Chủ tịch Lê Minh Hải của CTCP Ống Thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) đăng ký mua 2 triệu cp VGS, tương đương 5.3% vốn.


Xem bài viết: Giá cổ phiếu VGS giảm 20% trong 1 tháng, con Chủ tịch đăng ký gom 5.3% vốn