Sự tăng trưởng của HAR từ đầu năm đến nay có thể coi là mạnh mẽ nhất, ấn tượng nhất trong vòng 3 năm qua. Điều này giúp cho HAR trở thành cổ phiếu đáng chú nhất trong ngành Bất động sản nói riêng và toàn thị trường nói chung. 


Xem bài viết: HAR - Xu hướng tăng trưởng mới đang được thiết lập