Đến 10h40, hai chỉ số vẫn đảm bảo được đà tăng nhưng đáng ngại là dòng tiền vào thị trường có dấu hiệu suy yếu, chỉ đâu đó khoảng 90 triệu cp, tương ứng hơn 1,600 tỷ đồng.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 12/07: Tiền vào chưa mạnh