Trong quá trình buôn chứng, em có sử dụng một số bộ lọc của các công ty chứng khoán nhưng chỉ toàn lọc cổ phiếu theo các chỉ tiêu tài chính trượt 4 quý gần nhất hay chỉ trong 1 năm gần nhất. Thời gian này là khá ngắn để oánh giá và tìm ra ngựa chiến. Các chỉ số tài chính doanh nghiệp nên xét trong nhiều năm thì mới thể hiện rõ rệt các phẩm chất của doanh nghiệp.
Anh em nào biết giới thiệu giùm em xem có công cụ nào lọc cổ phiếu với các chỉ tiêu tài chính trong vài ba năm không ah? Thanks