Công ty em cũng đang sử dụng Fiinpro Platform, nhìn chung công cụ phân tích chứng khoán, lọc cổ phiếu khá mạnh. Em hay sử dụng để đưa ra khuyến nghị cho khách hàng.
Bên đó có cả cờ nhíp hướng dẫn lọc cổ phiếu đấy các bác.
P/S: Em CS bên đó giọng nghe dễ thương voãi^^

https://www.youtube.com/watch?v=5us3C4ohkNQ