Là do các rủi ro mà bài viết đã đưa ra đó bạn.
Bạn nhìn lại khoảng thời gian trước 1 tháng lao dốc của HID. Theo BCTC hợp nhất 6T/2016 do HID tự lập công bố khoảng ngày 28/10/2016 thì các dự án đầu tư vẫn đang được thực hiện, nhưng trong BCTC soát xét 6T/2016 công bố 1 tháng sau đó thì lại bất ngờ bị hạch toán sang phải thu dài hạn.
Do đó mới dẫn đến đà lao dốc của giá cổ phiếu trong khoảng thời gian sau đó, vì không khó để nhận ra sự bất thường từ hiệu quả đầu tư dự án mới của HID.


Xem bài viết: Mô hình kinh doanh mới đang gặt hái thành quả nhưng HID vẫn tồn tại 3 rủi ro