Nhiều cổ phiếu trong nhóm chứng khoán, vật liệu xây dựng, tiện ích đang sụt giảm mạnh do sự điều chỉnh của thị trường và giá dầu. 


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 11/07: Nhóm chứng khoán và vật liệu xây dựng lao dốc mạnh