Nếu các sự vụ như bài viết đúng sự thật thì đúng là chuyện thật như đùa! Ông Thản thời nay chắc luyện được phép thần thông của Tôn ngộ Không bên tàu nên mới qua mặt được một loạt nhà chức trách có quy trình xây dựng rất chặt chẽ từ Bắc vào Nam ! Hoặc có ai đó to lắm chống lưng nên lãnh đạo các tỉnh chọn cách im lặng cho lành?


Xem bài viết: Mường Thanh sai phạm từ Bắc đến Nam