KẾ HOẠCH GIAO DỊCH CẶP NGOẠI TỆ EURUSD NGÀY 18/06/2018

Cặp ngoại tệ EURUSD đã hoàn tất con sóng a sau khi về thử nghiệm vùng giá 1.1852 và cho giảm trở lại hình thành con sóng b. Tôi dự báo con sóng b đã kết thúc sau khi về thử nghiệm cây pin bar tuần và gặp đường xu hướng và phá vỡ không thành công đường xu hướng này. Tiếp tục canh mua cho cặp ngoại tệ này với kỳ vọng giá vẫn đang trong quá trình điều chỉnh hình thành con sóng B.
Các ngưỡng kháng cự: 1.1600-1.1630-1.1650
Các ngưỡng hỗ trợ: 1.1571-1.1558-1.1542