KẾ HOẠCH GIAO DỊCH CẶP NGOẠI TỆ EURUSD NGÀY 20/11/2017
Theo chiến lược giao dịch Pin bar ngày 16/11/2017 canh bán vùng 1.1805-1.1825. Sau khi lên test vùng này hiện tại giá đã giảm và mục tiêu giá điều chỉnh về vùng 1.1691-1.1632. Tiếp tục giữ lệnh với kỳ vọng chốt lời vùng 1.1691-1.1666-1.1632 hình thành con sóng (b) trong mô hình sóng Elliott ở khung thời gian ngày D1.
Các ngưỡng kháng cự: 1.1822-1.https://vnfbs.com/