KẾ HOẠCH GIAO DỊCH CẶP NGOẠI TỆ AUDUSD NGÀY 10/07/2017
Cặp AUDUSD Biểu đồ trên khung thời gian H4 đã hoàn thành con sóng thứ 5 trong mô hình Elliott và đang hình thành con sóng a. Giá sẽ điều chỉnh về vùng 0.7629-0.7658. Canh tín hiệu tại vùng này để tiếp tục canh bán.
Các ngưỡng kháng cự: 0.7629-0.7658-0.7681
Các ngưỡng hỗ trợ: 0.7571-0.7541-0.7501
https://vnfbs.com/