Chủ tịch/Tổng giám đốc QNS đang có động thái mua vào sau vài phiên giảm điểm.