VN-Index mở cửa tăng nhẹ 0.23% lên 780.5 điểm, nhóm VN30 vẫn là yếu tố hỗ trợ chính (+0.35%). Ngân hang, chứng khoán đang tăng giá ở đa số mã cổ phiếu, lần này có liên quan đến kêt quả SXKD quý 2/2017.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 06/07: Nhóm chứng khoán liên tục phá đỉnh.