Mình đang lập group mua chung để share tiền. Có gì bạn liên lạc với mình qua email: quoctuannguyenbk@gmail.com nhé.