Để thuyết phục hơn, bạn nên cung cấp thêm thông tin cụ thể hơn về cổ phiếu AIB cho mọi người như báo cáo tài chính, chỉ số tài chính. Nếu chỉ đưa ra dự báo chủ quan như vậy thì chưa thuyết phục mọi người lắm đâu. Good Luck!