CHS hay ra phết đấy, các bác không cần phải PR gì đâu, nó tích lũy xong là sẽ lên thôi