Các bác dự đoán xem con ACV sẽ tăng trần bao nhiêu phiên với tin này? Sáng mai chắc là sẽ thi nhau mà đua lệnh giá trần cho mà xem. Tin này đúng là tin quá tốt cho cổ đông ACV:

http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Quoc-h...anh/309040.vgp