Báo cáo: em đã bán 01 cái nhà, tất tay HQC giá 2.47