Trích dẫn Gửi bởi pbmn Xem bài viết
Đọc báo cáo tài chính hợp nhất mà choáng. Vốn điều lệ chỉ có 45 tỷ mà lợi nhuận sau thuế 68,2 tỷ, lớn hơn vốn điều lệ. Ngành nghề an toàn, hấp dẫn. Con TTT này sẽ tăng lên đến giá bao nhiêu? Em dự là tuần này TTT sẽ tăng trần cả tuần:
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/Fi...nam%202016.pdf
Hóa ra con này ngon ra phết nhỉ. Giờ em mới biết