Khoai tây ngày nào cũng rả rích gom TTT nhỉ, mỗi hôm mua 1 ít