Con này sẽ sớm trở thành sao sáng như CTD, HBC, VEF...